...

Het Kenniscentrum onderzocht de regionale verschillen in de incidentie van schildklierkanker in ons land. Conclusie: er bestaat geen sluitende verklaring voor.In de periode 2004-2006 werden er in ons land 1.992 nieuwe gevallen van schildklierkanker geregistreerd, een incidentie van 5,8 gevallen per 100.000 persoonsjaren. Achter dat globale cijfer zit een aanzienlijke variatie tussen de gewesten: 6,7 in Brussel en Wallonië tegenover 3,3 in Vlaanderen. Het KCE zocht uit of dat verschil te wijten kan zijn aan het minder of meer intensieve gebruik van diagnostische en therapeutische procedures, naargelang het gewest. Dat zou immers kunnen leiden tot verschillen in het aantal toevallig ontdekte tumoren.Talrijke methodologische beperkingen verhinderen het Kenniscentrum evenwel om op een definitieve manier een oorzakelijk verband te bewijzen tussen het minder of meer intensieve gebruik van diagnostische en therapeutische procedures en de incidentie van schildklierkanker. Wel blijkt er een grote variabiliteit te bestaan in de klinische aanpak van schildklieraandoeningen.AanbevelingenHet KCE beveelt wetenschappelijke verenigingen aan om te zorgen voor een goede verspreiding van de praktijkrichtlijnen rond het gebruik van schilkliertests, de behandeling van patiënten met thyreotoxicose en/of een nodulaire pathologie, en de pre-operatieve oppuntstelling bij een chirurgische ingreep (vaker fijne naald aspiratie cytologie gebruiken en meer aandacht voor cytologisch onderzoek). De minister moet waken over de opvolging van die richtlijnen en ingrijpen mocht een ongewettigde variatie in de diagnostische en therapeutische aanpak voortbestaan.Ten slotte is diepgaander onderzoek op individueel patiëntenniveau aangewezen om het oorzakelijke verband tussen de incidentie van schilklierkanker en het gebruik van diagnostische en therapeutische technieken na te gaan.