...

29 staten hebben daarom een wet aangenomen die de werkgevers verbiedt om iemand te weigeren omdat hij rookt, maar in 21 staten bestaat een dergelijke wet niet. Tweederde (65%) van de Amerikanen is evenwel gekant tegen het principe dat iemand mag worden geweigerd voor een baan, gewoonweg omdat hij roker is. De auteurs van het artikel in de NEJM zeggen akkoord te gaan met die 65% van de Amerikanen, omdat "het categoriek weigeren om rokers aan te werven onethisch is: het leidt ertoe dat de behandeling van die mensen zal mislukken, het vormt een extra probleem voor mensen die het al niet breed hebben en het getuigt van misprijzen voor interventies die efficiënter zijn om het stoppen met roken te promoten." (referentie : Schmidt H et al. N Engl J Med. 2013; 2013;doi:10.1056/NEJMp1301951)