...

Binnen het systeem van contingentering schaft Onkelinx de quota voor huisartsen vanaf 2020 af. Ook de beperking van het aantal spoedartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en geriaters wordt dan opgeheven. Voor alle andere disciplines blijft het principe van de contingentering gehandhaafd.Onkelinx schermt met het argument dat in de vier betrokken medische disciplines een schaarste dreigt. Ze zegt alleen maar het advies van de federale planningscommissie na te volgen.Critici zien in het maneuver van Onkelinx vooral een poging om de cumulatief opgebouwde artsenoverschotten in de Franstalige gemeenschap te regulariseren. In Vlaanderen klinkt al jaren de kritiek dat de Franstaligen de contingentering van meet af aan genegeerd hebben en daardoor te veel artsen hebben opgeleid. "Ik moet toegeven dat Onkelinx een handige politica is," zegt Louis Ide (N-VA) in een reactie. "Ze heeft opnieuw de hele ministerraad bij de neus genomen. Franstalig België levert al jaren te veel artsen af, terwijl Vlaanderen zich wel aan de afgesproken quota hield. In het verleden werden de quota als eens verhoogd om het Franstalige probleem op te lossen. Nu schaft men ze zelfs helemaal af. Waarom beperkt Vlaanderen eigenlijk nog?"