...

U leest het vrijdag in Artsenkrant: de ministers De Block en Vandeurzen stuurden de Vlaamse ziekenhuizen een gezamenlijke brief met de vraag om tegen 15 februari de namen van de ziekenhuizen op te geven waarmee ze een netwerk gaan vormen, evenals de naam van dat netwerk.Hoe zit het in Wallonië? Daar is van zo'n initiatief geen sprake. Minister Alda Greoli zegt aan onze zusterkrant le Journal du Médecin dat ze verbaasd is over het gezamenlijke schrijven van de Vlaamse en de federale overheden. "Ze had gewenst dat dit initiatief vooraf aan de andere overheden zou meegedeeld zijn op de interministeriële conferentie Volksgezondheid, wetende dat een werkgroep 'ziekenhuizen' op 25 januari is samengekomen op het kabinet van minister De Block", laat haar kabinet weten. "Gezien de belangen die op het spel staan, was overleg wenselijk geweest, in het belang van de patiënten en van de instellingen." Over de grond van de zaak wijst het kabinet Greoli erop dat de wijziging van de wet op de ziekenhuizen in gang gezet door minister De Block in het tweede semester van 2017 bij de interministeriële conferentie werd ingediend. Er is sindsdien al meerdere keren over van gedachten gewisseld.Drie risico's In een interview met le Journal du Médecin zegt Alda Greoli dat ze in oktober 2017 aan de federale minister haar twijfels en vrees heeft overgemaakt over de aanpassing van de wet. Ze somt drie belangrijke punten van kritiek op: de hervorming tast de vrijheid van vereniging aan en de principes van de gemeentelijke autonomie aan; ze is weinig aangepast aan de realiteit in Wallonië waar al heel wat ziekenhuizen in een netwerk zitten; en ze dreigt ertoe te leiden dat de subsidies voor de ziekenhuisinfrastructuur opgenomen zouden worden in de schuldlast van de gemeenschappen.Gezien de complexiteit van deze hervorming en de respectieve rollen van de federale en de regionale overheden, gedefinieerd in de zesde staatshervorming, vindt Alda Greoli dat een samenwerkingsakkoord tussen de overheden vereist is. Of op zijn minst een betere communicatie tussen de ministers?