...

De vraag naar semaglutide, met name Ozempic©, is wereldwijd heel hoog en de producent kan de vraag niet volgen. In België dreigt Ozempic de komende weken en maanden onbeschikbaar te worden.Daar ondervinden vooral sommige diabetici directe schade van. Minister Vandenbrouke wil daarom vermijden dat artsen het middel nog gebruiken als behandeling tegen overgewicht en obesitas. Vandaag laat hij een ontwerp-KB bespreken in de 'taskforce onbeschikbaarheden' binnen het FAGG. Door publicatie van dat KB zou de federale minister voor Volksgezondheid het tijdelijk onmogelijk willen maken dat artsen het voor iets anders voorschrijven dan voor de behandeling van diabetes.Zowel Kartel/ASGB als BVAS reageren daar zeer afwijzend op. Ze begrijpen dat het probleem van de onbeschikbaarheid van Ozempic prangend is, maar dat is geen reden om een aanslag te plegen op de therapeutische vrijheid van artsen, zo luidt het. Dat vormt ook een gevaarlijk precedent.Ze wijzen er beide op dat Ozempic wel degelijk ook aangewezen is voor behandeling van obesitas - mensen met een echt hoge BMI hiermee behandelen is geen slechte geneeskunde.Kartel/ASGB vindt dat het niet kan om alle (huis)artsen te behandelen als kinderen omdat sommige individuen niet 'de juiste prioriteit stellen'. Het syndicaat beveelt de minister aan de uitdrukking 'vooraf overleggen' weer in zijn woordenboek op te nemen.Een adequate behandeling van obesitas is bovendien eveneens belangrijk, zo onderstreept dokter Johan Blanckaert van de Bvas. Het helpt diverse ernstige complicaties te voorkomen op langere termijn.De minister zou bijvoorbeeld de druk van de Ozempic-ketel kunnen nemen door ander obesitasmiddelen zoals Saxenda© ook in ons land terug te betalen.De minister kan volgens Bvas daarnaast een verbod instellen op de export van middelen waarvan in ons land een tekort dreigt. Bij een verbod op Ozempic wordt de kans daarnaast alleen maar groter dat patiënten via illegale circuits een onwerkzame namaakversie aangeboden krijgen.