...

Er vallen zes grote punten aan te halen.? Aangezien de alternatieve geneeswijzen in kwestie (homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie) soms een placebo-effect opleveren, kan je ze niet allemaal afblokken. Ze mogen evenwel niet worden terugbetaald tegen dezelfde tarieven als behandelingen die wel op afdoende medische bewijzen stoelen.? Er is geen sprake van een oorlog tegen alternatieve therapeuten.? Voorafgaand aan elke niet-conventionele behandeling is een diagnose door een arts vereist. Alternatieve therapeuten mogen onder geen beding op eigen houtje medische beeldvorming of behandelingen voorschrijven.? Het gemeenschappelijk front bestrijdt elke vorm van sektarische benadering van de geneeskunde door therapeuten die zich afzetten tegen wetenschappelijk onderbouwde behandelingen zoals vaccinatie of kankertherapie.? Er moet worden vermeden dat patiënten te laat worden doorverwezen naar een conventionele arts en zo elke kans op herstel mislopen. Dat is met name het geval bij kanker.? Met uitzondering van de manuele geneeskunde die aan de faculteit kan worden onderwezen, stelt het front vast dat alternatieve geneeswijzen vaak gebaseerd zijn op voorbijgestreefde principes en eerder stoelen op geloof dan op kennis. Daarvoor is er in het universitair onderwijs geen plaats.