Gezondheid en ontwikkeling zijn nauw verweven. Zowel het mentaal en emotioneel welbevinden als een goede fysieke gezondheid zijn de voorwaarde tot elk leerproces. Een andere voorwaarde tot leren is de mogelijkheid om kwalitatieve sociale relaties op te bouwen in een veilige omgeving, zowel met leerkrachten als tussen de leerlingen onderling.

De voorbije maanden kwam het algemeen welzijn van kinderen en jongeren sterkonder druk te staan. We zien in onze praktijken een toenemend aantal kinderen en jongeren met klachten te wijten aan de gedragsregels die hen zijn opgedrongen. We diagnosticeren angst- en slaapproblemen, gedragsstoornissen en smetvrees. We zien een toename van huiselijk geweld, isolatie en deprivatie. Velen missen fysiek en emotioneel contact; hechtingsproblemen en verslaving liggen voor de hand.

We zien in onze praktijken een toenemend aantal kinderen en jongeren met klachten te wijten aan de gedragsregels die hen zijn opgedrongen

Door de huidige maatschappelijke situatie is bij vele kinderen en jongeren de voorwaarde tot een gezond leerproces sowieso belast. De mondmaskerplicht die wordt ingevoerd op de scholen vormt een ingrijpende bedreiging voor hun ontwikkeling. Het gaat voorbij aan essentiële noden van het opgroeiende kind.

Het welbevinden van kinderen en jongeren is in hoge mate afhankelijk van de emotionele verbondenheid met anderen. Ze leiden de intensiteit van een contact sterk af uit de non-verbale communicatie. Hierbij speelt het aangezicht van de persoon die zij ontmoeten en die hen begeleidt een cruciale rol. In uitwisseling de medemens, op school de leerkracht en de medeleerling, oefenen en ontwikkelen ze basale socialecompetenties.

Het doel van onderwijs is het creëren van een optimale context zodat een maximale ontplooiing van de jonge mens mogelijk is. De schoolomgeving moet een veilig oefenveld zijn. De mondmaskerplicht daarentegen maakt van de school een bedreigende en onveilige omgeving, waar emotionele verbondenheid moeilijk wordt.

Onze jeugd mag geen deel zijn van een grootschalig experiment

Onze jeugd mag geen deel zijn van een grootschalig experiment. Geen enkele wetenschappelijke studie van deze aard zou door een ethische commissie worden goedgekeurd. Bovendien ontbreekt elk grootschalig bewijs dat het dragen van mondmaskers in een niet-professionele omgeving (operatiekwartier,..) enig positief effect heeft op de verspreiding van virussen, laat staan op de algemene gezondheid. Net zo min is er een rechtsgrond deze verplichting door te voeren.

Ondertussen is wel duidelijk dat gezonde kinderen die covid-19 doormaken standaard genezen zonder complicaties en dat ze nadien bijdragen tot de bescherming van hun medemensen door de groepsimmuniteit te vergroten. De enige zinvolle maatregel om ernstige ziekte en mortaliteit door covid-19 te voorkomen is het isoleren van individuele leerkrachten en individuele kinderen met een verhoogd risico. Deze risico-inschatting is niet de taak van het ministerie van onderwijs maar de taak van de behandelende artsen in overleg met hun patiënt.

Daarom vragen wij met aandrang een onmiddellijke omkering van uw werkwijze. Schaf de mondmaskerplicht op scholen af zowel voor het lerarenkorps als voor de leerlingen, zorg dat de school een bakermat is voor kinderen waar ze veilig kunnen ontwikkelen en beperk u tot het advies dat mensen met een eventueel risicoprofiel in overleg gaan met hun arts.

De initiatiefnemers: Dr. Helena Maryns, Dr. Pierre Van Maele, Dr. Dirk Lafaut en Dr. Steven Janssens.

De brief wordt onderschreven door:

Dr. Helena Maryns -huisarts Gent

Dr. Pierre Van Maele -huisarts Gent

Dr. Steven Janssens -huisarts Gent

Dr. Dirk Lafaut -huisarts Gent

Dr. Eva De Waele -huisarts Gent

Dr. Lien Eeckhaut -huisarts Gent

Dr. Katrien Vermaut -huisarts Gent

Dr. Nicola De Cono -kinderarts Gent

Dr. Celia van Zandweghe -kinderpsychiater Gent

Dr. Ilse Van Loy -kinderpsychiater Temse

Dr. Ann Van Thillo -kinderpsychiater St-Niklaas

Dr. Kaatje Vanholder -huisarts Gent

Dr. Judith Vermeiren -NKO Gent

Dr. Ann Demeester -kinderarts Menen

Dr. Anne Dermul -huisarts Brugge

Dr. Liesbeth Vanderlinden -kinderarts Knokke

Dr. Katrien Grypdonck -huisarts Gent

Dr. Stéphanie Biot -huisarts Gent

Dr. Hilde De Smet -huisarts Meerbeek

Dr. Ninke Reusens -huisarts Gent

Dr. Tim Van Der Heyden -huisarts Wondelgem

Dr. Jacques Coupez -huisarts Gent

Dr. Luc Vandecasteele -huisarts Gent

Dr. Aline De Pelsemaeker -huisarts Lochristi

Dr. Koen De Waegenaere -huisarts Oostkamp

Dr. Julie Kwembeke -huisarts Gentbrugge

Dr. Koen Eeckhout -huisarts Gent

Dr. Peter Tanghe -huisarts Gent

Dr. Birgit Hederer -kinderarts Brugge

Dr. Jan De Vuyst -kinderarts Zedelgem

Dr. Jan Devriendt -huisarts Halen

Dr. Henk Van Hootegem -huisarts Koersel

Dr. Ingeborg Van Eynde -huisarts Humbeek

Dr. Jo Linmans -huisarts Hechtel

Dr. Johan Corthouts -huisarts Beringen

Dr. Hans Warie -huisarts Drongen

Dr. Daniel Langmans -huisarts Elzelles

Dr. Patricia Vanoutrive -huisarts Kortrijk-Heile

Dr. Annick Vlassenrood -kinderarts Brussel

Dr. Marie Tackoen -kinderarts Brussel

Dr. Egmont Ruelens -huisarts

Dr. Jean-Luc Vanderlinden -huisarts Tielt-Winge

Dr. Luc Hendrix -huisarts

Dr. Johan Denis -huisarts Emblem

Dr. Helen Provoost -huisarts Gent

Dr. Marnix Schaubroeck -huisarts Gent

Dr. Sus Herbosch -huisarts Wolvertem -Meise

Dr. Ton Linssens -huisarts Meise

Dr. Winfried Huba -huisarts Gent

Gezondheid en ontwikkeling zijn nauw verweven. Zowel het mentaal en emotioneel welbevinden als een goede fysieke gezondheid zijn de voorwaarde tot elk leerproces. Een andere voorwaarde tot leren is de mogelijkheid om kwalitatieve sociale relaties op te bouwen in een veilige omgeving, zowel met leerkrachten als tussen de leerlingen onderling.De voorbije maanden kwam het algemeen welzijn van kinderen en jongeren sterkonder druk te staan. We zien in onze praktijken een toenemend aantal kinderen en jongeren met klachten te wijten aan de gedragsregels die hen zijn opgedrongen. We diagnosticeren angst- en slaapproblemen, gedragsstoornissen en smetvrees. We zien een toename van huiselijk geweld, isolatie en deprivatie. Velen missen fysiek en emotioneel contact; hechtingsproblemen en verslaving liggen voor de hand.Door de huidige maatschappelijke situatie is bij vele kinderen en jongeren de voorwaarde tot een gezond leerproces sowieso belast. De mondmaskerplicht die wordt ingevoerd op de scholen vormt een ingrijpende bedreiging voor hun ontwikkeling. Het gaat voorbij aan essentiële noden van het opgroeiende kind. Het welbevinden van kinderen en jongeren is in hoge mate afhankelijk van de emotionele verbondenheid met anderen. Ze leiden de intensiteit van een contact sterk af uit de non-verbale communicatie. Hierbij speelt het aangezicht van de persoon die zij ontmoeten en die hen begeleidt een cruciale rol. In uitwisseling de medemens, op school de leerkracht en de medeleerling, oefenen en ontwikkelen ze basale socialecompetenties.Het doel van onderwijs is het creëren van een optimale context zodat een maximale ontplooiing van de jonge mens mogelijk is. De schoolomgeving moet een veilig oefenveld zijn. De mondmaskerplicht daarentegen maakt van de school een bedreigende en onveilige omgeving, waar emotionele verbondenheid moeilijk wordt.Onze jeugd mag geen deel zijn van een grootschalig experiment. Geen enkele wetenschappelijke studie van deze aard zou door een ethische commissie worden goedgekeurd. Bovendien ontbreekt elk grootschalig bewijs dat het dragen van mondmaskers in een niet-professionele omgeving (operatiekwartier,..) enig positief effect heeft op de verspreiding van virussen, laat staan op de algemene gezondheid. Net zo min is er een rechtsgrond deze verplichting door te voeren. Ondertussen is wel duidelijk dat gezonde kinderen die covid-19 doormaken standaard genezen zonder complicaties en dat ze nadien bijdragen tot de bescherming van hun medemensen door de groepsimmuniteit te vergroten. De enige zinvolle maatregel om ernstige ziekte en mortaliteit door covid-19 te voorkomen is het isoleren van individuele leerkrachten en individuele kinderen met een verhoogd risico. Deze risico-inschatting is niet de taak van het ministerie van onderwijs maar de taak van de behandelende artsen in overleg met hun patiënt.Daarom vragen wij met aandrang een onmiddellijke omkering van uw werkwijze. Schaf de mondmaskerplicht op scholen af zowel voor het lerarenkorps als voor de leerlingen, zorg dat de school een bakermat is voor kinderen waar ze veilig kunnen ontwikkelen en beperk u tot het advies dat mensen met een eventueel risicoprofiel in overleg gaan met hun arts.De initiatiefnemers: Dr. Helena Maryns, Dr. Pierre Van Maele, Dr. Dirk Lafaut en Dr. Steven Janssens.