...

Op een recente studiedag brak Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen een lans voor een 'meldrecht'. Hij denkt ook aan 'algemene standaarden' als informatie moet worden uitgewisseld tussen Justitie en hulpverlening. Ludo Serrien ziet eerder de oplossing in een signaalcode van hulpverleners om de relatie met Justitie op een respectvolle manier te ondersteunen. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus niet om een verruiming van de meldplicht van hulpverleners. Dat is niet alleen onnodig, maar zelfs gevaarlijk.Met de signaalcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren, berusten bij de professional.