...

De Zorginspectie bracht een bezoek aan 107 operatiekwartieren, waar in totaal 444 patiënten onder narcose waren. Bij 11 patiënten was er geen anesthesist of anesthesist in opleiding aanwezig. En in geen van deze 11 gevallen was de verantwoordelijke arts weggeroepen voor een spoedgeval. De 11 patiënten bevonden zich in 8 verschillende ziekenhuizen. En dat is wraakroepend, zegt prof. Wouters van de BVAR. Eén van de anesthesisten werd alvast ontslagen door zijn ziekenhuis.Tekort"We hebben een code, een veiligheidsdocument of richtlijn, die duidelijk stipuleert dat de anesthesist steeds aanwezig blijft tijdens de operatie. Dat is niet mis te verstaan", legt prof. Patrick Wouters uit. "Alleen bij een levensreddende oproep mag de anesthesist eventueel even weg. Maar op bijvoorbeeld de spoeddienst is een eigen urgentieteam, met anesthesist."De 2% afwezige anesthesisten zjin er volgens prof. Wouters dan ook 2% te veel. Maar kunnen deze incidenten dan niet wijzen op een tekort aan anesthesisten? "Onze richtlijn stelt dat we ziekenhuizen die onvoldoende anesthesisten hebben om operaties te begeleiden op de vingers kunnen tikken en hen zelfs kunnen verplichten voldoende anesthesisten aan te werven", benadrukt prof. Wouters. "Het is wel zo dat anesthesisten steeds meer buiten operatiekwartieren aan de slag gaan, bijvoorbeeld voor hartonderzoeken of een coloscopie."Efficiënter modelDe voortdurende aanwezigheid van de anesthesist is voor de veiligheid van de patiënt cruciaal, maar op termijn niet houdbaar op vlak van efficiëntie. Dat beseft ook prof. Wouters. "In Nederland is het al zo dat anesthesisten een deel van hun taken delegeren aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Onze richtlijnen laten dat niet toe. Maar willen we de job leefbaar en voor de ziekenhuizen betaalbaar houden, zullen we op termijn misschien die richting wel moeten uit gaan. Maar nu geldt nog de bestaande richtlijn van een anesthesist per operatietafel.""De patiënt moet zich alvast geen zorgen maken", geeft prof. Patrick Wouters nog mee. "Onze richtlijnen garanderen dat de anesthesist er is en er tijdens de operatie blijft en dat is ook zo in 98% van de gevallen."