...

Het aantal geregistreerde gevallen van euthanasie blijft tamelijk stabiel. Ten opzichte van het jaar tevoren steeg het aantal dossiers met 1,8%. De stijging betrof Franstalige dossiers, maar de Nederlandstalige dossiers zijn nog altijd goed voor 76% van het totaal.De belangrijkste aandoening die aanleiding geeft tot een euthanasieverzoek is kanker (61%). Ook polypathologie ligt frequent aan de basis van de vraag (19%). In 79% van de gevallen was er zowel sprake van psychisch als van fysiek lijden.Er waren in 2018 57 gevallen van euthanasie bij psychiatrische aandoeningen (2,4%). In 0,9% van de gevallen werd euthanasie uitgevoerd op grond van een wilsverklaring bij patiënten die onomkeerbaar buiten bewustzijn waren.In 2018 werd euthanasie uitgevoerd bij 345 niet-terminale patiënten. De tweede arts die dan ook zijn advies moest geven, was in 56% van deze gevallen een psychiater. Euthanasie wordt vooral uitgevoerd bij patiënten tussen 80 en 89 jaar (30%) en tusen 70 en 79 jaar (26%) - 4,4% is jonger dan 50 jaar. Er werd in 2018 geen enkel geval van euthanasie gemeld bij een persoon jonger dan 18 jaar - dat zou uiteraard ook alleen maar kunnen bij wilsbekwame minderjarigen.Euthanasie wordt steeds vaker thuis (47%) of in het woonzorgcentrum (14%) uitgevoerd. Het ziekenhuis wordt steeds minder als locatie gekozen (36%). De dokter die de euthanasie uitvoert is meestal de huisarts van de patiënt (34,5%) - al haalt die het nipt van de specialist (34%). In bijna een kwart van de gevallen gaat de LEIF-arts in op het verzoek van de patiënt, en in 7% van de gevallen is het de palliatieve arts die handeling stelt.