...

De Nederlandse stichting Levenseindekliniek gaat vanaf 1 maart patiënten helpen die niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen met hun euthanasieverzoek. Ze zet daarvoor zes mobiele teams van dokters en verpleegkundigen in, die de patiënten thuis zullen bezoeken. Artsenfederatie KNMG vindt die oplossing maar niets."Een euthanasieaanvraag kan niet los van andere zorgvragen bekeken kan worden", zo oordeelt de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) terecht. Ze vindt dan ook dat de vraag om euthanasie niet behandeld mag worden door mobiele euthanasieteams die geen voorgeschiedenis delen met de patiënt."Een lange behandelrelatie en een vertrouwensband zijn nodig voor de arts om overtuigd te raken van de vrijwilligheid en doordachtheid van het verzoek. En ook om te beoordelen of het lijden van de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk is, is een behandelrelatie nodig", klinkt het.De KNMG waarschuwt daarnaast dat de mobiele levenseindeteams voor een tunnelvisie kunnen zorgen met dood als enige uitkomst. "We moeten voorkomen dat mensen euthanasie krijgen terwijl zij beter op een andere wijze geholpen hadden kunnen worden."