...

Volgens het KB, dat vorige maand in het Staatsblad verscheen, kunnen in beginsel alleen artsen, tandartsen en vroedvrouwen geregistreerd worden als homeopaat. Ze moeten dan wel bovenop hun klassieke opleiding een opleiding homeopathie hebben gevolgd, een studie die momenteel nog niet bestaat.Dus vochten drie homeopaten en de homeopathieliga Homeopathica Classica het KB aan en dit bij "dringende noodzaak".Geen artsenMaar de Raad van State verwerpt nu hun vraag voor schorsing van het KB. Want, nog volgens de Raad van State, worden de homeopaten door het KB niet verplicht om meteen hun activiteiten te staken. Ze kunnen als homeopaat aan de slag blijven, in afwachting van een definitieve beslissing of een eventuele aanvraag tot registratie.Ook wijst de Raad van State er op dat de indieners van de schorsingsaanvraag geen artsen zijn of vertegenwoordigen, zodat zij niet kunnen inroepen dat ze homeopathie beoefenen vooraleer het KB in werking is getreden.Donderdagavond zal Homeopathica Classica zich bezinnen over eventueel volgende juridische stappen.