...

Zo luidt een nieuwe richtlijn van het Agentschap Opgroeien. Het kwam tot stand in samenspraak met Domus Medica en de beroepsvereniging van kinderartsen. Hiermee wil het Agentschap Opgroeien een steentje bijdragen om de attestenpest tegen te gaan. Kinderen met een chronische aandoening in de opvang of kinderen die na ziekte terugkeerden naar de opvang hebben soms een verdere medicamenteuze behandeling nodig. Tot nu tot was daarvoor een specifiek doktersattest nodig zodat de kinderopvang het geneesmiddel kon toedienen. Men had met andere woorden een bijkomende consultatie bij de arts nodig voor een attest waarvoor reeds een behandeling was opgestart.In de toekomst is dat niet meer nodig. De naam van de voorschrijvende arts op het etiket van de apotheker op de verpakking volstaat. Het is dan immers duidelijk dat de behandeling werd goedgekeurd, zo luidt de redenering. Op het etiket staat trouwens vaak ook de duur of de einddatum van de behandeling. Dan weet de opvang hoe lang ze het medicijn moeten toedienen. Een bijkomend doktersattest specifiek voor de opvang is dus niet meer nodig. Ontbreekt de naam van de arts dan moeten de ouders bij de apotheek een nieuw etiket vragen.