...

Vanavond begint de herfstvakantie. Ongetwijfeld kreeg u de voorbije dagen ouders over de vloer die om een attest voor hun 'zieke' zoon of dochter kwamen vragen. In de week voor en na een schoolvakantie eisen scholen voortaan immers systematisch een doktersattest als een leerling afwezig is. Maar soms heeft de reden voor die afwezigheid niets met ziekte te maken.Het departement Onderwijs lanceerde onlangs een veelbesproken informatiecampagne om dat zogenaamde 'luxeverzuim' in te dijken. Ouders, scholen en artsen werden aangesproken en gesensibiliseerd.De huisartsen zijn evenwel niet onverdeeld gelukkig met de boodschap die minister Pascal Smet daarin meegeeft. Ze hebben de indruk dat minister Smet het probleem van het luxeverzuim - gezinnen die vlak voor of na een schoolvakantie op reis gaan - naar de medische wereld doorschuift.Maar hoe handelt u zelf in zulke situaties? Via onze website en nieuwsbrief legden we u drie korte vragen voor. We analyseerden de reacties van de eerste 250 Vlaamse artsen die onze online-poll hebben beantwoord. Acht op de tien van hen zijn huisarts. Beide geslachten zijn ongeveer gelijk vertegenwoordigd en ook de leeftijdsverdeling is evenredig.Op de vraag 'De vakantie staat voor de deur. Geeft u een attest voor een 'zieke' leerling als u zelf niet kan vaststellen dat het kind ziek is?' antwoordt 91% resoluut neen (zie grafiek). De oproep van Domus Medica-voorzitter Maaike Van Overloop om zeker niet bij huisartsen aan te kloppen voor attesten voor luxeverzuim, wordt dus goed opgevolgd.Schrijft u een dixit-attest wanneer u niet overtuigd bent dat een leerling ziek is? Daarover zijn de meningen meer verdeeld. Goed vier op de tien (42%) doen dat niet, de anderen wel.Ten slotte nog dit. Als een leerling vage klachten heeft die kunnen wijzen op psychologische of sociale problemen, neemt maar 35% van de respondenten contact op met de CLB-arts. De overige 65% doen dat niet. Aan die communicatie kan dus blijkbaar nog gesleuteld worden.