...

In 2015 voerde de Belgische overheid BTW-plicht in voor esthetische ingrepen. Maar ook osteopathie en chiropraxie bleken uiteindelijk onder dezelfde regeling te vallen. De beroepsverenigingen van osteopaten en chiropractors vochten deze wettelijke regeling aan bij het Grondwettelijk Hof.Dat stelde bij een tussenarrest in 2017 zelf een vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de status van chiropractors en osteopaten wat betreft de toepassing van de Europese BTW-regels.Op 27 juni 2019 maakte het Europese Hof zijn arrest bekend. Dat stelt dat het ontbreken van een wettelijke erkenning van de betrokken beroepen in een land, geen reden voor dat land kan zijn om de Europese vrijstelling van BTW voor deze zorgpraktijken ongedaan te maken. Na dit Arrest verzocht de Ministerraad zelf aan het Grondwettelijke Hof de bepalingen die BTW-plicht oplegt aan de osteopaten en chiropractors te vernietigen.Dat gebeurde ook en het Grondwettelijke Hof kwam aan het bezwaar tegen de BTW-plicht van de osteopaten en chiropractors tegemoet.De Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten stelt nu dat de volgende regering een reparatiewet moet opstellen om deze twee niet-conventionele praktijken ook effectief vrij te stellen van BTW.Voor de BVBO blijft de kern van het probleem evenwel het uitblijven van de uitvoerings-KB's bij de wet Colla - die ondertussen zelf al twintig jaar oud is. Vele Belgen doen een beroep op een osteopaat, maar tot nu toe gaat dit zonder wettelijke bescherming.De BVBO dringt erop aan dat de uitvoeringsbesluiten bij de wet Colla voor de osteopathie, die al klaar liggen, eindelijk ook officieel uitgevaardigd zouden worden.