...

In tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, toont een post-hocanalyse van de studie AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management) aan dat er geen bewijs is van een verhoogde mortaliteit bij patiënten met voorkamerfibrillatie die digoxine innemen. (referentie: Mihai Gheorghiade M et al. Eur Heart J. 2013;doi:10.1093/eurheartj/eht120)