...

De tendens blijkt over verschillende analyses consistent, zegt Johan Blanckaert, voorzitter van de Bvas. Thomas Gevaert, voorzitter van ASGB/Kartel, meent dat het om een bedrag van rond de 100 miljoen gaat. De cijfers werden gepresenteerd op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van maandag 30 januari.Verkapte besparing?Volgens de nota van de Algemene Raad over de begroting voor dit jaar moet de Begrotingscommissie van het Riziv tegen 15 februarI a.s. een voorstel doen over de inspanning die de verschillende sectoren moeten leveren om zorg doelmatiger te maken - dat is met het oog op efficiëntiewinst."Er zal een prioritaire inspanning gevraagd worden aan de sectoren die hun partiële begrotingsdoelstelling 2022 overschrijden zonder afdoende verklaringen", aldus de nota. Dat we nu blijkbaar gaan naar een onderschrijding van het budget, houdt in dat het Riziv verder geen bijkomende inspanning moet vragen voor de appropriate care, meent dokter Johan Blanckaert. "Die maatregelen zijn eigenlijk een verkapte vorm van besparing", meent hij.Dokter Thomas Gevaert maakt eenzelfde bedenking: "Als er een onderschrijding is van het budget, kunnen we er niet mee akkoord gaan dat we de opbrengst van de appropriate care - een interne rationalisatie - ook nog eens moeten afgeven."20 miljoen euro in september"We zijn uiteraard niet tegen meer doelmatige zorg", vult Gevaert aan. "Maar als er geld vrijkomt doordat we zaken efficiënter organiseren, moet dat in onze sector blijven en mag die gerealiseerde winst niet voor de artsen verloren gaan."De begrotingsnota van de Algemene Raad preciseerde ook nog eens dat in september 2023 door appropriate care een inspanning zou geleverd worden van 20 miljoen euro (80 miljoen op jaarbasis). Die inspanning koppelde de nota overigens aan de 'structurele kostencompensatie' van 100 miljoen euro - een bedrag dat alleen onder geconventioneerde zorgverleners verdeeld zou worden om de gestegen kosten voor onder meer energie enigszins te compenseren.Of die inspanning van 20 miljoen in 2023 ook nog wel door moet gaan, zal volgens Johan Blanckaert nu ook bekeken worden.