...

Doel van deze studie is de manier waarop artsen naar osteopathie kijken in kaart te brengen. Tevens wil men gerichte oplossingen voorstellen om de informatie-uitwisseling te optimaliseren. Beide studenten hopen de dialoog tussen artsen en osteopaten aan te zwengelen. We kunnen de resultaten van deze enquête ook vergelijken met een peiling van tien jaar geleden. Deze werd toen eveneens uitgevoerd door een student en verspreid via Artsenkrant. Daarom vragen we u de vragen te beantwoorden. Dat neemt slechts enkele minuten in beslag. Enkele voorbeelden van vragen:-moet de titel van osteopaat officieel worden erkend door Volksgezondheid? (ja/nee/weet niet);-in welk geval kan osteopathie nuttig zijn? (meerdere antwoorden mogelijk) -meent u dat de beoefening van de osteopathie risico's inhoudt? (ja/nee/indien ja, vul aan).-is volgens u een osteopaat bevoegd om een onderzoek (scanner, medische beeldvorming, NMR ...) voor te schrijven? (ja/nee/geen mening).U kan de enquête invullen via deze link: https://forms.gle/5m75vM9mfTewrHzFA