...

Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen delen van het epd direct zichtbaar te maken voor de patiënt. Steeds meer Nederlandse ziekenhuizen geven patiënten daarin inzage. In Vlaanderen gaven drie ziekenhuizen patiënten recent nog elektronisch toegang tot hun medisch dossier: UZ Leuven, az groeninge (Kortrijk) en AZ Diest (zie AK nr. 2492 van 21 april).TijdsverliesEn dat is goed: toegang tot onderzoeksresultaten kan de patiënt helpen zich goed voor te bereiden op het eerstvolgende consult, stellen internist Yvo Smulders en ethicus Suzanne Metselaar (VUmc) in Medisch Contact. Dat laat op zijn beurt toe om gezamenlijk beslissingen te nemen met de arts, de patiënt neemt als het ware de regie over zijn eigen zorgtraject in handen. Maar volgens de auteurs zijn uitslagen vaak onbegrijpelijk geformuleerd voor de patiënt. Bovendien zijn testuitslagen vaak nog geen conclusies. Dat kan bij de patiënt onbegrip, verwarring en bezorgdheid teweegbrengen. Die gedachten en gevoelens geruststellen kan tijdens de consultatie onnodig veel tijd en energie in beslag nemen, aldus het duo.Context gevenUit een onderzoek bij acht Nederlandse umc's, besluiten de auteurs dan ook dat een bufferperiode van één week aangewezen is, tussen het bekend worden van testuitslagen en het verschijnen van die uitslagen in een patiëntportaal. Zo'n bufferperiode geeft " voldoende tijd om uitslagen zo nodig te corrigeren, aan te vullen en van context te voorzien [...], en de gelegenheid om patiënten eerst persoonlijk te benaderen, vooral in het geval van slecht, onverwacht, of moeilijk te interpreteren nieuws."