...

NV-A-senator en klinisch bioloog Louis Ide werkt aan een wetsvoorstel om besmettelijke tuberculosepatiënten verplicht in quarantaine te plaatsen, zonder hen echter ook onder dwang te behandelen.Het idee van Dr. Ide volgt op het nieuwsbericht van ongeveer twee weken geleden dat een tuberculosepatiënt in de Gentse regio, met een multiresistente vorm van tbc, de benen had genomen. Waarmee hij dus een gevaar voor de volksgezondheid is. Ook in 2001 was er een gelijkaardig geval, waarbij de toenmalige minister Magda Aelvoet (voormalig Agalev) in het parlement had beloofd om een coördinatiecel op te richten die ging nagaan hoe die patiënten kunnen worden benaderd en hoe men deze patiënten kan overtuigen om zich te laten behandelen. Rampendokter Luc Beaucourt zou al in 2001 de coördinatiecel leiden, maar in de praktijk kwam die werkgroep nooit van de grond.Fysieke integriteitNaar aanleiding van het recente incident besloot senator Louis Ide de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) hierover in de Senaat te interpelleren. De minister antwoordde dat in dit specifieke geval de gezondheidsinspecteur van Oost-Vlaanderen de tbc-patiënt had gecontacteerd en dat er verdere afspraken waren gemaakt voor de medische behandeling. Wat betreft de personen die zich niet willen laten behandelen, moest ze inderdaad schoorvoetend toegeven dat het niet mogelijk is om een persoon te dwingen in quarantaine te gaan en een gedwongen medische behandeling te volgen. Onkelinx gaf mee dat vanuit een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een werkgroep is opgericht die deze problematiek verder zal onderzoeken.Dr. Ide nam alvast de vlucht vooruit en zal binnenkort zijn eigen wetsvoorstel hierover aan de werkgroep toesturen. Hij is voorstander van een verplichte isolatie, weliswaar onder justiciële dwang om zo de volksgezondheid te beschermen. Een gedwongen behandeling is echter voor hem geen haalbare kaart, omdat dit de fysieke integriteit van de patiënt zou aantasten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.David Desmet