...

"Een stap vooruit, voor de cliënten en de psychologen", zegt woordvoerder Lowet. "Er worden al te vaak fouten gemaakt tegen belangrijke deontologische principes. En dat gaat dan van onvoldoende bijscholing, over onvoldoende rapportering tot grensoverschrijdend gedrag."Jaarlijks krijgt de BFP een 40-tal klachten, maar dikwijls over niet-leden van de federatie, zodat deze ook niet kan ingrijpen. Maar ook bij BFP-leden was het voor de federatie niet mogelijk om psychologen te schorsen.Maar nu is er dus een plichtenleer en een tuchtraad die zal toezien op de naleving hiervan. "De nieuwe plichtenleer zal de beroepsgroep nog meer stimuleren tot een correcte praktijk", zegt Edward Van Rossen. Hij is directeur van de Psychologencommisie, die toeziet op de erkenning van psychologen.De klachten worden dus behandeld door een tuchtraad binnen de Psychologencommissie. Maar het is wel nog wachten op de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe wet, vooraleer de tuchtraad kan worden samengesteld. Overtredingen kunnen wel al vanaf 26 mei effectief worden bestraft. Ook kunnen psychologen die in het buitenland werden bestraft dan niet langer hun activiteiten naar ons land verplaatsen.In ons land zijn 8.000 psychologen geregistreerd. Controleren of een psycholoog al dan niet geregistreerd is, kan via de website www.compsy.be