...

Patiënten die een getuigschrift binnenbrengen bij hun ziekenfonds, moeten normale terugbetaling krijgen van het honorarium. Dat geldt nog voor oude getuigschriften die tot 30 juni 2017 zijn opgesteld. Tot dan loopt een gedoogperiode.Officieel liep de overgangsperiode eind vorig jaar ten einde, en zijn alleen de nieuwe getuigschriften bruikbaar. Een arts die met een oud getuigschrift zijn ereloon via de derdebetalersregeling probeert te innen, zal bot vangen en naar zijn geld kunnen fluiten.Dat kunt u allemaal, in iets andere bewoordingen, lezen op de website van het Riziv (onder het hoofdstuk professionals - informatie voor allen, klikt u op Gebruik van de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp vanaf 1 januari 2017). Naar verluidt doen ziekenfondsen ook lastig wanneer ze van patiënten nog oude getuigschriften krijgen. Ze moeten de patiënt het terugbetaalde gedeelte van het honorarium uitkeren. Maar ze worden blijkbaar wel geacht de arts die het document gebruikte op de vingers te tikken.Zo luidt het op de Riziv-website: "Het Nationaal Intermutualistisch College zal de zorgverlener per brief een waarschuwing sturen en hem verzoeken de toestand binnen de twee maanden te regulariseren en dus de nieuwe modellen te gebruiken. Als hij dat niet doet, zal het College verplicht zijn de bevoegde controlediensten van het Riziv daarvan in kennis te stellen."U krijgt dus de DGEC op uw dak.Maar oude getuigschriften in de prullenmand kieperen is volgens het Riziv ook niet de oplossing. U zou dan wel eens problemen kunnen krijgen met de fiscus. U moet de lokale belastingdienst verwittigen zodat de controleur kan komen vaststellen hoeveel getuigschriften niet gebruikt zijn.De nieuwe getuigschriften zijn wit. Speos mocht zijn voorraad gekleurd papier nog opgebruiken, maar schakelt dan definitief over op wit papier, want dat is goedkoper.