...

Vraagt de patiënt wel om toepassing van de RDB, dan dient u daar wel op in te gaan. Hebt u van de softwareproducent de update voor de e-facturatie ontvangen, dan past u de sociale RDB toe bij alle patiënten die er recht op hebben, ook al vragen ze er niet om. Bent u niet-geïnformatiseerd, dan moet u ook de sociale RDB toepassen; of de patiënt erom vraagt of niet. De redenering is blijkbaar dat u er toch zelf voor kiest om op papier te factureren.Een en ander staat te lezen op de FAQ over de RDB voor huisartsen, die eind september op de website van het Riziv is verschenen.Wat gebeurt er als u de verplichting aan uw laars lapt? Dat hangt er vanaf. Het Riziv beseft dat de invoering van de sociale RDB een belangrijke aanpassing van de administratieve routines vereist. Het zal aanvankelijk de nadruk leggen op het verstrekken van informatie, sensibilisering en follow-up. Het zal dit doen in de geest van het akkoord artsen-ziekenfondsen.Dat laatste houdt in dat rekening wordt gehouden met de effectieve beschikbaarheid van e-facturatie (namelijk voor huisartsen die het medisch dossier elektronisch bijhouden). Vooral past de huisarts de RDB toe als de patiënt erom vraagt (en er recht op heeft).Laat u af en toe een steek vallen, dan mag u enkele aanmaningen verwachten. Plant u een langdurige actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, dan is volgende verwittiging blijkbaar voor u bedoeld: "Bij vaststelling van systematische weigering om de verplichting toe te passen, zal de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle de gepaste maatregelen nemen."De FAQ leest u hier.