...

Elke apotheker heeft nu al een patiëntgebonden farmaceutisch dossier. Daarin staan alle voorgeschreven geneesmiddelen, maar een apotheker kan er ook voor kiezen om andere relevante informatie in dat dossier te noteren. Denken we maar aan allergieën of OTC-geneesmiddelen die kunnen interfereren met andere medicatie. Nieuw is dat farmaceutisch dossier niet, maar het was apotheker-gebonden.WachtToch gaat niet elke patiënt altijd naar dezelfde apotheker die hem of haar ook kent. Steeds meer zien we hoe patiënten door de (arbeids)mobiliteit hun eigen apotheek binnen de openingsuren niet meer 'halen' en dus snel een andere apotheek in de buurt van het werk of op weg naar huis binnenstappen. Om nog niet te spreken over patiënten die 's nachts of in het weekend geneesmiddelen voorgeschreven krijgen en zich richten tot de apotheker van wacht.Iedereen in de gezondheidszorg weet hoe complex medicatiegebruik is, zeker als het gaat om polymedicatie. Het ligt dan ook voor de hand dat er geregeld fouten gebeurden. Patiënten die door de huisdokter een bepaalde generiek voorgeschreven krijgen, en na een ziekenhuisopname met een voorschrift voor een merkproduct naar huis komen, riskeerden in het verleden overdosering als de apotheker er hen niet op kon wijzen dat het eigenlijk om dezelfde molecule ging. Of patiënten vergaten aan de 'vreemde' apotheker te zeggen dat ze diabeet waren en kregen een suikerrijke hoesdrank.Expliciete toestemmingDie kans is met het GFD veel kleiner. Na expliciete toestemming van de patiënt heeft nu elke officina-apotheker via de chip in de ID-kaart van de patiënt toegang tot het individueel farmaceutisch dossier.Minister Onkelinx benadrukt ook erg dat die toestemming vereist is. Een patiënt kan immers ook weigeren, of hij kan bepaalde apothekers weigeren. Hij kan ook op elk moment die weigering opheffen.Toegang tot het GFD betekent alleen dat de 'andere' apotheker zicht krijgt op alle voorgeschreven geneesmiddelen die de patiënt neemt, niet op eventuele extra informatie zoals allergieën."Maar die kan hij vaak afleiden uit de voorgeschreven geneesmiddelen die op het GFD staan", zegt Jan Depoorter van APB.Of het niet interessant zou zijn als ook artsen toegang zouden hebben tot dit GFD? "Zeker wel", zegt ook minister Onkelinx. Alleen vormt dat een deel van eHealth en dat is nog in volle ontwikkeling.