...

Umag plaatsnemen in de wachtzaal!, het is een zinnetje dat alle patiënten bekend in de oren klinkt. En die wachttijd kan wel eens oplopen. Om de 'verloren' tijd nuttig in te vullen, bedacht Hygia, een Franse startup uit de buurt van Toulouse, een nieuw systeem waarbij het consult al van start gaat in de wachtkamer."Wij bieden een connected chair aan, een 'gemedicaliseerde' stoel die de patiënt weegt, zijn hartslag, bloeddruk, temperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed meet", zegt Pierre-Jean Brousset, oprichter en CEO van Hygia.Naast de Hygia Pulse-stoel hebben ingenieurs en softwareontwikkelaars een complementaire smartphoneapplicatie bedacht waarmee de patiënt de door de stoel ingezamelde medische gegevens kan opslaan, maar ook andere informatie kan invoeren, zoals de datum van zijn laatste ziekenhuisopname, vaccinaties en de resultaten van zijn laatste bloedonderzoek. De patiënt kan ook zijn symptomen beschrijven en de redenen voor zijn bezoek aangeven.Al deze gegevens kan de patiënt, als hij dat wilt, met de arts delen voor het consult begint. De data zijn gecodeerd en kunnen doorgegeven worden via wifi. Dat kan ook via een touchscreen dat in de stoel ingewerkt werd. De dokter heeft met één klink toegang tot de informatie."Naast het feit dat de stoel een extra tool is waarmee de patiënt actief kan bijdragen aan zijn zorg, levert het inzamelen van informatie voor het consult tijdswinst op voor de arts die dan meer tijd heeft voor het onderzoeken en het bevragen van de patiënt, meer tijd voor het luisteren naar en het begrijpen van de problematiek van de patiënt", stelt de CEO van Hygia."Gemiddeld gaan de Fransen vijf keer per jaar naar hun huisarts. Soms wachten ze uren in een wachtkamer op een afspraak die 15 tot 16 minuten duurt, waarvan amper zeven of acht gewijd zijn aan de gezondheid van de patiënt. Die tijd kan geoptimaliseerd worden." In een context van een aanzienlijk tekort aan artsen lijkt deze innovatie dan ook meer dan welkom. Het kan ook helpen om het aantal patiënten die hun bezoek aan de arts uitstellen, iets wat in Frankrijk steeds vaker gebeurt, te doen dalen."Op zich is de connected chair voor de wachtkamer een goed idee", zegt dr. Vincent Parmentier, huisarts in Beloeil. "Maar er zijn een paar dingen die me storen, vooral de interoperabiliteit.""Het gaat hier om een bedrijf dat software ontwikkelt waarvan het de eigenaar is. Zo kan de fabrikant alle gegevens in zijn applicatie bewaren, wetende dat hij zich moet houden aan de GDPR die een bedrijf niet toelaat om gegevens te verzamelen en te gebruiken zoals het dat wil. Maar voor ons, artsen, is het probleem dat de communicatie tussen hun software en de onze vermoedelijk niet mogelijk is. De fabrikant codeert de gegevens in een eigen formaat dat het versturen naar onze medische software en onze patiëntendossiers niet toelaat."Het probleem dat dr. Parmentier terecht aanhaalt, is een oud zeer als het gaat om informatica en geneeskunde. Artsen krijgen te maken met heel wat nieuwe tools, bijvoorbeeld een connected horloge dat de hartslag registreert of andere tools als een ECG of een spirometer en ze hebben moeilijkheden met de toegang of de registratie van de gegevens."De resultaten worden gegenereerd in de vorm van een pdf die kan worden gedownload in het medisch dossier van de patiënt. Maar de gegevens in het document zijn niet geaggregeerd, kunnen niet worden gelezen en kunnen daarom niet worden geïnterpreteerd door onze software. Ze moeten handmatig worden gecodeerd, wat dubbel werk betekent. De veronderstelde tijdsbesparing gaat dan verloren. Totnogtoe vond niemand een oplossing. Het is echt een minpunt."Vincent Parmentier wijst ook op de kostprijs van de connected chair die op het eind van het eerste trimester van 2020 gecommercialiseerd zou worden. De stoel wordt te huur aangeboden aan huisartsen, maar ook aan Ephad, apothekers, arbeidsartsen, en dit voor de prijs van 110 à 120 euro per maand, onderhoud en 'support' inbegrepen.De huisarts vreest overigens dat men met deze en andere gadgets ver weg is van de basis van de huisartsgeneeskunde. "Je mag niet alles baseren op rentabiliteit en tijdswinst. Voor een patiënt met wie het niet goed gaat of die ongewone symptomen vertoont, zal ik een kwartier extra nemen om hem rustig te onderzoeken en een correcte anamnese uit te voeren."En toch is dr. Parmentier enthousiast over innovaties. "Als je ziet hoe de relaties tussen artsen en patiënten veranderen en ook de medische demografie, dan denk ik dat de technologie ons kan helpen om diagnoses te stellen en tijd te besparen. Maar ik blijf voorzichtig. Ik observeer. Ik probeer eerst te zien hoe het werkt in de praktijk en of het toestel of de tool tegemoet komt aan een echte behoefte."