...

Alleen artsen die volledig geconventioneerd zijn, en dat ook het hele jaar blijven, hebben recht op de premie. Artsen krijgen de premie automatisch, ze moeten daartoe geen stappen ondernemen.Huisartsen moeten voldoen aan de voorwaarden voor een praktijktoelage. Informatie over de premie krijgen ze in de brief die de praktijktoelage bevestigt. Het bedrag wordt overgeschreven op dezelfde rekening als de praktijktoelage, tenzij ze zelf stappen ondernemen om dat te veranderen (via MyRiziv).Specialisten moeten minstens 15.000 euro terugbetaalde prestaties hebben geleverd, tenzij ze pas begonnen zijn. Om de premie voor 2013 te kunnen krijgen, moeten die prestaties in 2011 geleverd zijn: er wordt gekeken naar de terugbetaalde prestaties twee jaar vóór het 'premiejaar'. De voorwaarde van het minimumbedrag vervalt als de specialist nog geen twee jaar gevestigd is.Ook specialisten kunnen via MyRiziv zelf de rekening beheren waarop de premie overgeschreven wordt. Een brief met informatie over de premie zou hen rond deze tijd moeten bereiken.Krijgt u geen bevestiging dat u de premie zult ontvangen en bent u overtuigd dat u wel recht hebt op de premie, dan kunt u een aangetekende brief verzenden naar het Riziv. U kunt de premie voor 2013 claimen tot ten laatste 30 juni.Meer informatie vindt u op de website van het Riziv.