...

Het sociaal statuut, een soort van vergoeding voor artsen die meewerken aan een betaalbare zorg, is in het akkoord 2016-2017 dat in december werd afgesloten, nogmaals opgetrokken. Zorgverstrekkers die de nationale conventie artsen-ziekenfondsen volledig onderschrijven, krijgen dit jaar een bedrag uitgekeerd dat dicht bij de symbolische grens van 5.000 euro aanleunt: 4.790,23 euro om precies te zijn, tegenover 4.535 euro voordien. Het bedrag werd ook herzien voor artsen die de officiële tarieven maar gedeeltelijk toepassen: het gaat nu om 2.259,67 euro, tegenover 2.200 euro vorig jaar (+2,7%).Door het krappe budget moesten de artsen de indexering van de erelonen op hun buik schrijven, maar met deze nieuwe verhoging van het sociaal statuut poogt de medicomut de conventie nog steeds aantrekkelijk te maken. Want het aantal artsen dat deconventioneert, en dus vrije tarieven wenst te bepalen, blijft hoog in sommige regio's en in bepaalde disciplines. Het sociaal statuut is de voorbije tien jaar overigens steeds toegenomen. Het huidige bedrag ligt 49% hoger dan de 3.216 euro die geconventioneerde artsen in 2007 ontvingen.RestrictiesDe toekenning van het sociaal statuut is recent aangepast. Zoals u zich wellicht nog herinnert, verstrengde minister De Block in 2015 de toekenningsvoorwaarden nadat was gebleken dat een aantal controlerend geneesheren het bedrag onterecht had geïnd. Artsen moeten voortaan aantonen dat hun activiteit binnen de verplichte sociale zekerheid een minimumdrempel behaalt, afhankelijk van hun specialisme (25.000 euro voor huisartsen, plastisch chirurgen of kinderartsen tot 75.000 voor cardiologen, anatoom-pathologen en radiotherapeuten bijvoorbeeld). Onder die drempel heeft conventioneren dus geen zin.Nog goed om weten: artsen die maar deels wensen toe te treden, of die het akkoord verwerpen, moeten een aangetekende brief naar het Riziv sturen. Er is daarvoor nog voldoende tijd: tot 30 dagen na publicatie van de tekst in het Staatsblad. U leest hier later nog wanneer dat precies zal zijn.