...

Artsen die de conventietarieven volgen, zijn duurder voor de maatschappij en het is perfide dat de ziekenfondsen hun leden aansporen om juist deze artsen te consulteren. Die boude stelling verdedigt huisarts Michel De Munck (SVH).Bijna 23% van de artsen bepaalde in 2009 vrij zijn ereloon. Hoewel ze bijna een kwart van de artsen uitmaken, voeren gedeconventioneerde artsen maar 17% van de prestaties uit. Die percentages deelde minister Onkelinx mee op vraag van N-VA-kamerlid Reinhilde Van Moer. De correlatie tussen beide cijfers zette huisarts Michel De Munck (SVH) aan het denken. Zijn conclusie is niet mals: "Geconventioneerde artsen zijn duurder voor de samenleving en het is perfide dat de ziekenfondsen hun leden aansporen om juist deze artsen te consulteren." Frappant Hoe komt hij tot die vaststelling? De Munck keert de cijfers van Onkelinx om en leidt eruit af dat in 2009 bijna 77% van de artsen de conventietarieven naleefde en dat alle geconventioneerde artsen samen 83% van de prestaties op hun naam zetten. "Je moet er bovendien rekening mee houden dat zowat de helft van de geconventioneerden niet meer actief is."Terwijl van gedeconventioneerde artsen dan weer geweten is dat ze gemiddeld een groter patiënteel hebben; dat hebben ze nodig om het sociaal statuut van de conventie terug te verdienen. "Dat maakt de cijfers nog frappanter: de helft van de geconventioneerde artsen heeft - met minder patiënten - toch veel meer prestaties dan artsen die de conventie weigeren."De cijfers van Onkelinx slaan op alle artsen. Het percentage gedeconventioneerde huisartsen ligt wat lager: iets van een 12 à 13%. "Maar dat bevestigt mijn redenering nog meer", zegt De Munck.De vaststelling van de Lokerse huisarts gaat in tegen de gangbare opinie dat juist gedeconventioneerde artsen duurder uitvallen. "Dat klopt alleen als kijkt naar de remgelden per patiënt. Bekijk je het op het niveau van het Riziv-budget, dan vallen geconventioneerde artsen duidelijk duurder uit omdat ze meer verstrekkingen per patiënt attesteren." Greep op het systeem De Munck gaat nog een stap verder. Waarom hebben ziekenfondsen er belang bij om hun leden bij voorkeur naar de conventie-artsen te loodsen? "Omdat die meer geld verbruiken en ziekenfondsen op die manier grotere geldstromen kunnen beheren, naar analogie met wat ze al decennia doen voor de tweede en derde lijn. Dat is het enige waar het ziekenfondsen om te doen is: hun greep op het systeem zo sterk mogelijk maken. Daar staat men nooit bij stil. Neen, men laat hen altijd maar opnieuw de huisartsen schofferen."