...

Eén arts die bij het Riziv werkt als ambtenaar vroeg in 2012 het sociale statuut aan dat is gereserveerd voor geconventioneerde artsen. Tegen de persoon loopt een procedure.Louis Ide stelde aan minister Onkelinx vragen over artsen die bij de FOD Volksgezondheid en het Riziv werken als ambtenaar. Deze artsen ontvangen een vergoeding als compensatie voor het feit dat ze geen (andere) medische praktijk mogen uitvoeren.Het N-VA-kamerlid vroeg bij de Minister van Volksgezondheid op hoeveel artsen een toestemming vroegen om hun werk als ambtenaar te cumuluren met een andere betaalde activiteit. Tussen 2007 en 2011 ging het in totaal om negen artsen die deze toestemming vroegen en verkregen, waaronder één Franstalige arts. Uiteraard gaat het niet om medische praktijken.Eén arts cumuleerde zijn activiteit als ambtenaar met een andere betaalde activiteit zonder toestemming. Het ging om een Nederlandstalige arts, en het betrof geen medisch praktijk. Een tuchtprocedure is ingezet.Sociaal statuutTen slotte vroeg Dr. Ide hoeveel artsen die werken als 'geneesheren-inspecteurs' ook het voordelige sociale statuut aanvragen, dat voorbehouden is voor zorgverleners die toetreden tot de conventie en zich houden aan de afgesproken tarieven.Zes artsen die bij het Riziv werken, hadden in 2011 dat sociale statuut aangevraagd. Vier van hen waren pas in dienst getreden, en kunnen in 2012 niet meer van dit voordelige 'statuut' gebruik maken. Een andere arts werkt maar met een deeltijds arbeidscontract voor het Riziv, als expert - hij werkt daarnaast in het ziekenhuis.Een ambtenaar-geneesheer legde een verklaring op eer af dat hij recht heeft op het sociale statuut, hoewel hij niet aan de voorwaarden beantwoordt. Een disciplinair onderzoek werd gestart. Bij de FOD Volksgezondheid heeft geen enkele arts dit statuut, aldus de minister.