...

MediDoc is een pakket dat tot stand kwam in de jaren 80 vorige eeuw. De onderliggende technologie is vandaag gedateerd; het programma botst op zijn technische grenzen. MediDoc-gebruikers krijgen het aanbod om in de loop van dit jaar de overstap naar Careconnect maken, een ander huisartsenpakket van Corilus. CareConnect is ontwikkeld op een meer eigentijds platform. MediDoc draait op een server in de (groeps)praktijk. CareConnect is gericht op toepassing in the cloud. Gegevens worden vlot gesynchroniseerd. Tijdens een huisbezoek, bijvoorbeeld, ziet de arts dezelfde gegevens als in de consultatieruimte.In januari keurde de Medidoc Gebruiksclub (MGC) een protocol goed om de overstap naar CareConnect in goede banen te leiden. MGC zal met Corilus samenwerken aan de verdere ontwikkeling van CareConnect. "We willen dat de conversie van onze gegevens vlot loopt en dat een aantal van de mogelijkheden van MediDoc in CareConnect worden overgenomen. Corilus kon daar in meegaan. Ook met een governancestructuur die toeziet op het beheer van de gegevens kon Corilus akkoord gaan," zo vertelt de MGC-voorzitter, dr. Patrick Coursier. MGC pleit er ook voor dat artsen die nog maar enkele jaren een praktijk willen uitoefenen, van Medidoc zoals het nu is gebruik kunnen blijven maken.ConversieVele artsen gebruiken Medidoc al heel wat jaren, en alle gegevens van hun patiënten zitten in dit medisch dossier. Een eerste bezorgdheid is dan ook om deze gegevens goed over te dragen. "We hebben als gebruikersclub geëist dat de migratie correct moet verlopen. Als je jaren alles behoorlijk hebt georganiseerd, wil je de patiëntengegevens ook in CareConnect kunnen terugvinden.""Van de fouten die bij conversie optreden hebben we een lijst gemaakt. Daar maken de ontwikkelaars werk van" Deze maand zou er al een nieuwe conversietool komen. "Op 22 april organiseren we onze jaarlijks gebruikersdag. Mensen kunnen dan al eens de balans opmaken en bekijken of ze de overstap nu al willen maken of nog even wachten."Daarnaast stelde de gebruikersclub een lijst op van wat vanuit het oogpunt van de Medidoc-gebruikers lacunes zijn in CareConnect en onderhandelde het met Corilus een timing om de ontbrekende functies ook in het nieuwere pakket te krijgen. "Gebruiksvriendelijk is nog iets anders dan simpel. Is een patiënt arbeidsongeschikt, dan wil ik de periodes waarvoor ik een attest heb gemaakt direct in mijn dossier kunnen zien. In CareConnect moet ik nu in de pdf-bestanden van de attesten gaan om de data te weten. We willen ook een oplossing voor de formules die in MediDoc verwerkt zaten. Bijvoorbeeld voor de nierfunctie of het risico van beroerte. Alle elementen zitten in het dossier: de leeftijd van de patiënt, de metingen die ikzelf heb verricht, de laboratoriumuitslagen. Mijn EMD kan dan voor mij de berekening maken. Ik moet dat niet zelf doen en manueel invullen in een tekstvakje." "Het EMD moet de huisarts ondersteunen bij het uitstippelen van het medisch beleid. Ook de protocolschermen willen we op een of andere manier graag terugzien in CareConnect: bij COPD-patiënten kreeg je daarmee bijvoorbeeld duidelijk feedback over je therapeutisch beleid. " Die ondersteuning is er in CareConnect nog niet. "Je hoort dan de opmerking: 'maar de artsen gebruiken dat niet'. Je moet juist het gebruik van die mogelijkheden stimuleren om de zorg te verbeteren."Niet al deze medisch-inhoudelijke zaken zullen dit jaar in CareConnect al beschikbaar komen. Maar bijvoorbeeld de medicatiebewaking is in CareConnect al heel goed, al ontbreken nog wel een aantal handige mogelijkheden uit MediDoc.Het wordt een groeiproces. "Als we als gebruikers mee aan de tafel mogen zitten en de ontwikkelaars luisteren naar wat we op het terrein nodig hebben, dan krijgen we op termijn minstens een evenwaardige vervanger. Zeker als we ook de symbiose tussen gebruikers en de academische wereld kunnen handhaven die er bij MediDoc bestond. Maar de artsen moeten erover waken dat Corilus daar genoeg energie blijft in steken. Bij Corilus is toch ook wel het inzicht gegroeid dat de inbreng van de gebruikersclub belangrijk is voor de kwaliteit van het pakket. We moeten wel onze jonge collega's meekrijgen om zich daar ook in te engageren."