...

Dat is een gemiddelde jaarlijkse afname van 10,8%. Dat is wellicht het gevolg van de internationale waarschuwingen in verband met een mogelijk verhoogde zelfmoordneiging bij het gebruik van antidepressiva door kinderen en jongeren. De cijfers zijn afkomstig van minister Onkelinx in antwoord op een vraag van VB-kamerlid Alexandra Coolen. De daling is het sterkst in de groep van de 6- tot 14-jarigen. Maar in volume bekeken blijft de leeftijdscategorie 15- tot 17-jarigen de belangrijkste groep gebruikers. Het voorschrijven van monoamine-oxidaseremmers is bijna verdwenen. Daarnaast is er een aanzienlijke terugval bij de selectieve serotonine-heropnameremmers.