...

Zoals bekend werd in Massachusetts een soortgelijk wetsontwerp verworpen door de verkozenen. In Vermont daarentegen werd het ontwerp aanvaard, waardoor die staat de vierde werd waar medisch geassisteerde zelfdoding legaal is, na Oregon (sinds 1998), Washington en Montana.