...

Elk groot ziekenfonds bezorgde de Open VLD-minister een gedetailleerde nota met voorstellen. Artsenkrant keek de nota's van het Onafhankelijke en het Socialistische ziekenfonds in. De nota's behandelen vragen als: welke diensten werken goed? Welke verbeteringen zijn er mogelijk met een slinkend budget? Wat zijn de verwachtingen? Het christelijke ziekenfonds wou ons zijn nota/standpunt niet bezorgen. De volgende weken lopen de onderhandelingen immers nog verder en het gaat over een helen reeks hete hangijzers: de doelstellingen van het toekomstpact én de toepassing ervan in de administratieve en uitvoerende taken van de ziekenfondsen, het vastleggen van de grenzen aan de hervorming van de ziekteverzekering, het evalueren van de financiële prestaties van de ziekenfondsen,... Het socialistische ziekenfonds van zijn kant is wel duidelijk over de vorm die het pact moet aannemen. De conventie moet de meerwaarde van de ziekenfondsen ten opzichte van burgers, patiënten en overheid vergroten, zo luidt het. De notie 'service shift' staat centraal: van controle en informatie naar een proactieve klantenservice met raad, oriëntatie en bescherming, aldus de nota van het socialistische ziekenfonds. Verder besparen op de werkingskosten van de ziekenfondsen is overigens geen optie, luidt het nog. "De logica van 'meer doen met minder' is onaanvaardbaar. Investeren is noodzakelijk om onze leden te begeleiden in een moeilijke sociale context." Voldoende middelen voorzien zal de sector ook op weg helpen naar een maximale informatisering, wat dan weer correcte betalingstermijnen garandeert. "Wat dat betreft, zijn de artsen op het terrein minder conservatief dan hun syndicale vertegenwoordigers - zij zijn het vooral die afremmen."De Onafhankelijke Ziekenfondsen maken de nota die ze minister De Block bezorgden wel openbaar. "We hebben er een synthese van gemaakt met de meest sprekende elementen voor de zorgsector", stelt topman Xavier Brenez. De MLOZ stelt zes punten voorop: Meerjarige gezondheidsdoelstellingen bepalen Leden informeren en begeleiden Aanvullende verzekering hervormen Regels van arbeidsongeschiktheid en professionele re-integratie herzien Informatisering en administratieve vereenvoudiging versnellen Overconsumptie en fraude beter bestrijdenWat er ook van zij, de ziekenfondsen willen niet in concurrentie treden met de artsen, preciseert Xavier Brenez.