...

Het risico op een puur Vlaamse huisartsgeneeskunde weegt nog steeds op het zuiden van het land, vindt Gillet. Een verschillende aanpak van de zaken in het noorden en het zuiden van het land, dat is niet alleen van toepassing op de Tweede Wereldoorlog, schrijft de voorzitster in het ledenblad GBO-arguments van oktober. "Ook in de huisartsgeneeskunde verschilt de dagelijkse realiteit in beide gemeenschappen. Het GBO zal erover waken dat de specifieke eisen van de Waalse en Brusselse huisartsen niet worden verstikt door deze Vlaamse oververtegenwoordiging."Kantje boordDokter Gillet herinnert eraan dat de kandidatuur van AADM kantje boord was: de nieuwkomer is wel aanwezig in Brussel en Vlaanderen (op papier alleszins), maar het is geen gemengd syndicaat met huisartsen en specialisten. "De facto is er sprake van een linguïstisch en interdisciplinair onevenwicht. Dat zal aanpassingen in de werkwijze van de medicomut met zich brengen."De Brusselse huisarts is ook bezorgd over het hybride karakter van het syndicaat, als uitvloeisel van Domus Medica, een wetenschappelijke vereniging. "Hoe onafhankelijk is een wetenschappelijke vereniging die wetenschap, kringen en beroepsverdediging vermengt?"