...

De Verenigde Staten hebben dat nog beter begrepen dan wij: de Food and Drug Administration zet hierop volop in. Logisch toch. Er zijn immers ontegensprekelijke voordelen. Medische parameters meten via een app is makkelijk. Het is dus breed toegankelijke gezondheidszorg. Dat heeft dan weer een positieve impact op de efficiëntie. Goedkoper is het in principe ook. Een app kost weinig of niets en een dokter of verpleegkundige wordt overbodig. En belangrijk: gaat het over een gevalideerde toepassing, dan is de kwaliteit van de - meteen gepersonaliseerde! - metingen goed. Met andere woorden: ooit zullen we wel eens in een schitterende nieuwe wereld ontwaken. Zover zijn we echter nog niet. Momenteel primeren de onvolkomenheden en de nadelen. Hoe betrouwbaar zijn de gemeten gegevens? En hoe moeten artsen omgaan met de gigantische hoeveelheden medische data? Niet evident. De heisa over de commercialisering van medische ziekenhuisgegevens indachtig kan men zich ook afvragen of elk individu in de toekomst dan zijn persoonlijke data kan/mag verkopen.Vele vragen. In eerste instantie zou ons land alvast een voorbeeld kunnen nemen aan de Verenigde Staten. De Amerikanen beschikken al over een 'webbased tool' voor ontwikkelaars van draagbare devices en van mhealth-applicaties. Producenten kunnen er terecht voor meer informatie over wetgeving, reglementen en met alle andere vragen.