...

Het Franse model inspireert de Duitse federale gezondheidsminister Jens Spahn duidelijk. Op een congres van apothekers afgelopen herfst liet hij al een ballonnetje op: hij suggereerde er dat de apothekers zouden kunnen vaccineren tegen de griep, net zoals in Frankrijk, schrijft de Franse website Le Quotidien du pharmacien. Op een regionaal congres eind maart herhaalde hij zijn plannen om de apothekers te vragen in welke mate zij kunnen bijdragen om de wachtkamers van de artsen te ontlasten door patiënten in de officina te vaccineren. Hij kijkt daarbij aandachtig naar wat er bij de Franse buren aan de gang is.De minister zal evenwel in eerste instantie het medisch korps moeten overhalen. De artsen staan immers erg weigerachtig tegenover zijn voornemens. Ze twijfelen aan de expertise van de apothekers om de vereiste anamnese uit te voeren bij de patiënten, luidt het bij de Orde van Artsen. Die oordeelt dat de griepvaccinatie door apothekers contraproductief dreigt te zijn en zelfs de kwaliteit en de dekkingsgraad inzake griepvaccinatie zou doen dalen. Geen sprake van dat de artsen hun recht om in te enten gaan delen met andere zorgactoren, luidt het. "Apothekers kunnen niet vaccineren, artsen wel", verwoordde een vrouwelijke arts de weerstand. Nochtans was net de bereidheid van de apothekers om zich bij te scholen één van de voornaamste sleutels van het succes van de vaccinatie in de officina's in Frankrijk, sluit de Franse website af.