...

"We zullen ook aan populatiemanagement doen voor onze huisartsenpopulatie - kijken welke huisartsen wat voor steun nodig hebben. De puzzelstukken liggen er: een tekort aan nieuwe huisartsen, de noodzaak om meer taken te delegeren, en van een administratieve vereenvoudiging,... Er is geen one size fits all. Of hij nu solo werkt, in een groepspraktijk of een wijkgezondheidscentrum - elke huisarts doet wat hij kan." "Bij het crisismanagement tijdens de covidjaren heeft Domus Medica een positie aan de overlegtafel verworven. Mijn voorganger, Roel, heeft voor een korte lijn met de verschillende overheden gezorgd. Domus Medica moet een betrouwbare partner blijven die de belangen van de huisarts verdedigt, maar zoekt naar synergie. We moeten de maturiteit aan de dag kunnen leggen van het Nederlandse Huisartsengenootschap." "In de uitbouw van de eerste lijn van de toekomst moet we een polyfonie vormen met onze partners. Domus Medica moet daar een proactieve, datagedreven huisartsgeneeskunde op de kaart zetten. De vergrijzing zullen we maar kunnen aanpakken door samenwerking tussen de niveaus van de praktijken, de huisartsenkringen en het overleg met het beleid. We moeten nauw in dialoog blijven met onze collega's . Zij zitten met onzekerheden - hoe doe je dat, samenwerken met een praktijkverpleegkundige? De 'New Deal' zal een proeftuin worden voor de huisartsgeneeskunde. Hoe heb je x aantal patiëntencontacten per dag en blijf je tevreden met je werk? Huisartsen die zich aangetrokken voelen door de nieuwe financiering kunnen erin stappen - andere kunnen wat meer afwachten." "De goesting om samen te werken, heb ik in Tienen geleerd. Onze huisartsenpraktijk hebben we uitgebouwd tot een multidisciplinaire groepspraktijk met twee praktijkverpleegkundigen - en sinds kort ook drie psychologen, onder wie een eerstelijnspsycholoog voor kinderen. Ik blijf daar deeltijds aan de slag, 'met de voeten in de modder'. Ik werd deeltijds huisarts toen ik als preventieadviseur gevraagd werd door de Vlaamse minister van Volksgezondheid - een opdracht die ik nu heb doorgegeven." "Op kringniveau in Tienen zijn we een samenwerking aangegaan met de Broeders Alexianen (Psychiatrisch Ziekenhuis) - ze helpen ons bij de diagnose van onze patiënten met mentale problemen, vormen een support team voor de dispatching binnen het aanbod." Dokter van den Brandt was tijdens de covidcrisis voorzitter van de huisartsenkring in Tienen. "De huisartsenkringen hebben in die crisis hun waarde bewezen, maar vooral door de synergie op te zoeken met partners. De vaccinatiecentra waren een joint effort." Schat de overheid de huisartsenkringen wel op hun juiste waarde? "We zullen daar met de overheden het gesprek over aangaan op grond van de outcome die de kringen kunnen leveren." "Mijn voorganger hechtte zelf groot belang aan het overleg met de kringen. Dat is intensief, er zijn veel kringbesturen. Maar ik blijf daar met ons team systematisch op inzetten." Jeroen van den Brandt was ook lange tijd ondervoorzitter van de eerstelijnszone in Tienen - een post die hij opgaf toen hij zelf de Vlaamse overheid ging bijstaan bij de start van de vaccinatiecampagne voor het vaccineren van de hulpverleners - en later bij de aansturing van de populatiemanagers in de ELZ. Zet de overheid genoeg in op de rol van de huisartsen in de zorgraden? "Huisartsen zetten graag in op concrete projecten. De Mspoc tijdens de covidcrisis was een goed voorbeeld. Een concreet project met een duidelijke strategie en ambitie. Als de zorgraden goed de behoeften van de bevolking in kaart zetten, zullen de huisartsen zeker mee hun schouders zetten onder populatiegerichte acties." "Er komt een boeiende periode aan voor de Vlaamse huisartsgeneeskunde, waarin we de fundamenten moeten leggen voor de toekomst. Het is een heel goede zaak dat we daar zelf mee de regie in handen kunnen nemen. Vlaamse huisartsen hebben de vrijheid om zelf samenwerking aan te gaan en te ondernemen - bijvoorbeeld in de huisartsenwachtposten. Een groot goed voor de Vlaamse huisarts is de nabijheid tot de patiënt. Ikzelf ben actief in de palliatieve geneeskunde. Het is een heel mooi stuk van de huisartsgeneeskunde dat je naast de patiënt kunt gaan staan - om hem en de familie doorheen die laatste bochten van het leven te loodsen. Je kunt zelf de samenwerking aangaan met de referentiearts en de thuisverpleegkundige - steunen op hun competenties, maar vanuit het mandaat dat je hen als huisarts geeft. Die dingen moeten we zeker behouden." "In Nederland is oren spuiten nu een taak voor de praktijkassistent. Maar sommige Nederlandse collega's balen daarvan - die routineklus was een uitgelezen moment voor een goede babbel met hun patiënten." "Ik zal als voorzitter een teamspeler zijn, samen met onze medische directeur, algemene directeur, onze expertisedomeinen, en het bestuursteam. In het team zijn we nu elkaars competenties aan het verkennen. Er is een lid die de liaison vormt met de ziekenhuiswereld. Er is een sterke vertegenwoordi- ging vanuit Jong Domus."