...

In een persmededeling schuift Bvas een aantal eisen naar voren in verband met de 'functionele samenwerkingsverbanden'. De Raden van Bestuur van deze entiteiten moeten volledig bestaan uit huisartsen-bestuursleden van de betrokken "huisartsenkring" (of huisartsenkringenen?). Over de organisatie van de wachtdienst beslissen de huisartsen.De bezoldigde coördinator wordt uitgenodigd op de vergaderingen maar maakt geen deel uit van het bestuur, stelt Bvas.Begeleid proces?De bedoeling was dat de functionele samenwerkingsverbanden van start zouden gaan op 1 juli van dit jaar. Maar de huisartsenkringen en -posten lieten weten dat dit, nog zo kort na de covidcrisis, onhaalbaar was.In het akkoord artsen-ziekenfondsen neemt de Nationale Commissie er kennis van dat de minister van Volksgezondheid een overgangsperiode plant van 18 maanden. Pas tegen begin 2024 moeten de samenwerkingsverbanden van huisartsenwachtposten volledig operationeel zijn."Ter voorbereiding hiervan zullen regelmatige contacten met de betrokkenen en de beleidscel worden georganiseerd. Tevens zal het overleg en de begeleiding geïntensifieerd worden teneinde een maximaal draagvlak te realiseren, gebaseerd op een geactualiseerde visie over out-of-hours-care", aldus het akkoord.De overheid wil erover waken dat de samenwerkingsverbanden het volledig grondgebied bedekken, als een sluitende mozaiek.Maar Bvas stelt dat het gebied van het samenwerkingsverband "in volledige onafhankelijkheid [wordt] gekozen door de raad van bestuur".Ook eist de Bvas dat er een apart budget wordt gecreëerd binnen de begroting van het Riziv - buiten het budget voor huisartsenhonoraria - om de bestuursleden van deze samenwerkingsverbanden te vergoeden.1733"De bedoeling van de functionele samenwerkingsverbanden is om de wachtposten 's nachts efficiënter te benutten," licht Michel Creemers van het andere syndicaat - ASGB/Kartel - de betrokken passages uit het akkoord artsen-ziekenfondsen toe. "Dat is een financiële bekommernis van de overheid. Ik ervaar dat zelf wanneer ik nachtdienst heb in onze wachtpost. Ik ben dan van dienst voor een gebied van 100.000 inwoners. Maar gedurende de 'diepe nacht' - van 11 u. 's avonds tot 7 u. 's ochtends - is er in verhouding zeer weinig werk.""Daar wordt dan wel een hele nacht een arts, een onthaalbediende en een chauffeur voor paraat gehouden en betaald. Misschien zal niet iedereen daar gelukkig mee zijn, maar je kunt dat toch wel rationaliseren."Dat hangt dan wel af van een volledige telefonische triage in de 112-centrales - ook voor het uniforme oproepnummer van de huisartsenwachtdienst - de 1733.Michel Creemers: "Je kunt grotere gebieden creëren waarvoor je die mensen wakker houdt. Maar dat wil ook zeggen dat je een goede telefonische triage moet hebben - dus een functionerende 1733. Zodat de patiënt verneemt wanneer hij kan wachten met een probleem tot het normale spreekuur, of eventueel met zijn klacht beter naar de spoed gaat. En zodat de artsen niet voor niets verre verplaatsingen maakt.""Voor de betrokken huisartsen vormen die functionele samenwerkingsverbanden geen groot probleem. Je zult moeten instaan voor een groter grondgebied, maar je zult minder vaak een wachtbeurt hebben."Maar de telefonische triage is nog maar in enkele gebieden gerealiseerd - in de meeste streken wordt een oproep naar 1733 nog altijd doorgeschakeld naar de lokale huisartsenwachtdienst. De aanwerving van nieuwe 'operatoren' en de opleiding om de nieuwe protocollen te gebruiken verlopen blijkbaar moeizaam.In het akkoord artsen-ziekenfondsen staat dat de Nationale Commissie op de hoogte wil gehouden worden van de voortgang van zaken.