...

Met hun Staten-Generaal op 7 oktober willen de anesthesisten aan de minister van Volksgezondheid duidelijk maken dat ze gekant zijn tegen de opname van hun honoraria in het forfait voor laagvariabele zorg (zie ook Artsenkrant van vandaag). In de voormiddag komen verscheidene sprekers hun argumenten ter verdediging of ondersteuning van dat systeem uiteenzetten. Dokter Devos, lid van de taskforce over de ziekenhuisfinanciering, stelt de grote lijnen van het forfaitaire systeem voor. Dokter Himpe komt terug op de perverse effecten van het gebruik van de mediaan. Prof. Van de Velde gaat in op de situatie van de universitaire ziekenhuizen. De peri-operatieve laagvariabele zorg wordt toegelicht door prof. Van Obbergh. En dr. Demeere, voorzitter van de beroepsvereniging van de anesthesisten, legt de voor- en nadelen van 'bundled payment' uit. Dan volgt het debat. "Met deze Staten-Generaal willen we informeren, waarschuwen en alarmeren", vat dr. Demeere samen. "We zullen maar aan de alarmbel trekken als we naar forfaitaire bedragen evolueren. We willen weten wat dan de reactie van de beroepsgroep zal zijn."De anesthesisten zijn ongeduldig. Ze hebben al drie brieven naar minister De Block gestuurd. Zonder reactie."Aan Franstalige kant baart het potentiële belangenconflict gelinkt aan 'bundled payment' in de peri-operatieve context zorgen. Men vreest dat men het uit besparingsoverwegingen zonder anesthesisten zal doen", besluit Demeere.