...

Uit de analyse blijkt dat bijna een derde van de kinderen een diagnose van astma kreeg en dat 20% respiratoire problemen vertoonde zonder astma te hebben. Alle urinestalen van de moeders en de kinderen bevatten metabolieten van de vier ftalaten, maar een hoge blootstelling in utero aan BBzP en DnBP verhoogde het risico om tussen de leeftijd van 5 en 11 jaar astma te ontwikkelen met respectievelijk 72 en 78%. Voor de andere twee ftalaten werd geen verband met het risico op astma gevonden.BBzP en DnBP horen vanaf nu dus thuis in het rijtje met bekende risicofactoren voor astma, zoals tabaksrook, luchtvervuiling, obesitas en antecedenten van allergie.