...

Ze verwijst dan onder meer naar het 'selectieve populistische' verbod op ereloonsupplementen voor ambulante zware medische beeldvorming. "Aan de basis ligt echter een gebrekkige basisfinanciering. Vandenbroucke doet graag of hij het opneemt voor de patiënt maar uiteindelijk draait diezelfde patiënt ervoor op." Als de organisatie van de gezondheidszorg niet grondig wordt aangepakt, wordt de patiënt en de belastingbetaler er de dupe van," aldus Gijbels.Ze hekelt ook de 'significante regionale verschillen' die uit de Maha blijken. "Waalse en Brusselse ziekenhuizen scoren respectievelijk drie en zes keer slechter qua algemeen bedrijfsresultaat. Terwijl de maximale ereloonsupplementen er vaak hoger zijn dan in Vlaamse ziekenhuizen." Doordat de supplementen nu bevroren zijn op het huidige niveau hebben de Vlaamse ziekenhuizen minder manoeuvreerruimte. Of dit nog wordt rechtgetrokken, is onduidelijk denkt Gijbels. "Dat is bijzonder pijnlijk voor die ziekenhuizen die hun supplementen onder controle proberen te houden," meent ze.Ook in het beleid inzake personeel loopt het mis, stelt Gijbels. "Vergeleken met het Europese gemiddelde leidt België veel verpleegkundigen op. Velen verlaten het werkveld. Verloning is een belangrijke factor maar niet de enige. Er is veel kordatere actie op het terrein nodig. Niet-zorggerelateerde taken moeten verpleeg- en zorgkundigen kunnen overdragen aan anderen."Kortom voor het Limburgse parlementslid zijn er dringend structurele maatregelen nodig. Dat betekent voor haar een overheveling van de bevoegdheden naar het Vlaamse niveau om versnippering tegen te gaan.