...

Frequente kerkgangers - die n keer per week of meer naar de kerk gaan - hebben 50% meer kans op overgewicht, zo valt af te leiden uit het onderzoek dat begin deze week de headlines van CNN haalde. Naar een verklaring is het voorlopig nog gissen. De resultaten gaan in elk geval in tegen de gangbare opinie dat religie goed is voor de gezondheid.Ondeugden De onderzoekers volgden 2.433 proefpersonen. Bij de start van het onderzoek in 1986 waren ze tussen de 20 en 32 jaar oud. Alle proefpersonen werden getest op risicofactoren als diabetes, hypertensie en roken. Die tests werden in de loop van 25 jaar regelmatig herhaald, met erg variabele resultaten. E verband bleek echter ijzersterk: mensen die aangaven gelovig te zijn en n keer per week of vaker naar de kerk te gaan, hadden op latere leeftijd gemiddeld een hogere bmi dan de mensen die minder vaak of nooit naar de kerk gingen."Kerken hebben doorgaans meer aandacht voor ondeugden als roken en drinken. Overmatig eten is daar niet bij. We vermoeden dat mensen die vaker naar de kerk gaan ook meer goede werken doen en zichzelf daarvoor belonen met calorierijke maaltijden", zei Matthew Feinstein, hoofdauteur van de studie. HuwelijkMogelijk speelt ook mee dat gelovige mensen veel waarde hechten aan het huwelijk. Wetenschappelijk onderzoek heeft al aangetoond dat gewichtstoename na het huwelijk heel normaal is. "We vragen ons af of de resultaten deels te wijten zijn aan het feit dat gelovige mensen eerder trouwen en dus zwaarder worden", aldus Feinstein. De uitkomst van de Amerikaanse studie is in elk geval verrassend. Uit eerder onderzoek was bekend dat gelovigen minder last hebben van stress en gemiddeld langer leven dan ongelovigen. Dat hoeft op zich geen contradictie te zijn. Maar de vaststelling dat frequent kerkbezoek de bmi niet ten goede komt, zet de onderzoekers wel aan om te pleiten voor gerichte campagnes, specifiek bedoeld voor gelovige mensen.