...

Freddy Willockx was in de jaren '80 en '90 staatssecretaris en minister in diverse federale regeringen. Van 2000 tot 2010 was hij ook burgemeester van Sint-Niklaas. Onder zijn burgemeesterschap kwam de fusie tussen het toenmalige AZ Waasland en AZ Maria Middelares tot stand.Willockx was nauw betrokken bij de schaalvergroting van de ziekenhuizen. Hij lag zelf mee aan de basis van het NMR-scannergebouw, dat lange tijd de meest concrete vorm van samenwerking tussen de ziekenhuizen was. Na de fusie behoort het AZNikolaas met 830 bedden tot de grotere ziekenhuizen van het land. Het fusieziekenhuis kampte de voorbije jaren nog met traditionele kinderziekten maar die zijn nu stilaan achter de rug.Dat Willockx voorgedragen werd om de algemene vergadering van het ziekenhuis voor te zitten, mag geen verrassing heten. De OCMW-raad droeg hem voor precies omwille van zijn expertise in ziekenhuismaterie. Ook zijn ruime politieke ervaring is een pluspunt. Professor Herman Nys (medisch recht aan de KU Leuven) blijft voorzitter van de raad van bestuur van AZ Nikolaas. Hij krijgt Willockx naast zich als ondervoorzitter. De oud-minister combineert dus het voorzitterschap van de algemene vergadering met het ondervoorzitterschap van de raad van bestuur.