...

In 2005 voerde de Franse gemeenschap een systeem in om de toegang tot het tweede jaar geneeskunde te beperken. Alleen de best gerangschikte studenten kregen een toegangsattest. Studenten die voldoende punten behaalden, maar niet tot het vooropgestelde beste aantal behoorden, kregen het toegangsattest niet.Drie studenten die in academiejaar 2005-2006 voor het eerst jaar geneeskunde slaagden, maar toch niet mochten doorgaan naar het tweede jaar, spanden in 2010 een rechtszaak aan tegen de Franse Gemeenschap om een schadevergoeding te vragen.Naar aanleiding van deze rechtzaak werd aan het Grondwettelijk Hof gevraagd of het toelatingsattest niet het gelijkheidsbeginsel schaadde. De studenten bewezen wel dat ze bekwaam waren. Maar of ze de studie geneeskunde konden voortzetten, hing tevens af van de resultaten van andere studenten uit hun groep. Even bekwame studenten kregen misschien wel het toegangsattest.Toch houdt volgens het Hof het toegangsattest wel degelijk voldoende rekening met de bekwaamheden van de student. De beperkingen die de Franse Gemeenschap oplegde vloeiden voort uit overwegingen omtrent het algemeen belang - waaronder de contingentering die de federale regering oplegde. Het Hof vindt dat het toegangsattest het gelijkheidsbeginsel niet heeft geschonden.