...

Meerderheid tegen oppositie heeft het parlement van de Franse gemeenschap beslist om het aantal basisstudiejaren voor de artsenopleiding terug te brengen van zeven naar zes jaar.Ook in Vlaanderen verandert dat vanaf het schooljaar 2012-2013 en zal de student geneeskunde drie bachelorjaren doorlopen, gevolgd door drie in plaats van vier masterjaren. Nadien kunnen studenten zich specialiseren tot huisarts (drie jaar in plaats van twee) of aan een specialisatie-opleiding beginnen.Beide gemeenschappen houden wel vast aan een andere aanpak en organisatie van de artsenopleiding. In Vlaanderen blijft het ingangsexamen overeind, terwijl de Franse gemeenschap via een decreet komaf maakt met de numerus clausus aan het einde van het eerste jaar, die in de praktijk toch niet werd toegepast.De Franstaligen argumenteren dat ze een tekort aan huisartsen vrezen in bepaalde provincies en regio's. Het nieuwe decreet voert wel een nieuw examen in voor eerstejaarsstudenten geneeskunde in de maand januari. Die moeten voor die proef minstens 8/20 halen, zoniet worden ze verplicht om hun eerste jaar over twee academiejaren te spreiden. Kandidaat-studenten kunnen ook deelnemen aan een niet verplichte oriëntatieproef in juni of september, al dan niet gevolgd door inhaallessen.