...

De numerus fixus is volgens het Comité Inter-Universitaire des étudiants en Médecine noodzakelijk om te voorkomen dat de helft van de studenten pas na zes jaar geneeskunde te horen krijgen dat ze niet kunnen doorstromen naar de beroepsopleiding.Aanleiding voor de brief is het hoge aantal geslaagden voor het toelatingsexamen geneeskunde van de Franstalige Gemeenschap: 1.138 kandidaten kunnen aan de geneeskundestudies beginnen, terwijl de federale quota bepalen dat maar 505 basisartsen in Franstalig België de beroepsopleiding zullen mogen aanvatten.Liever dan pas na zes jaar deze basisartsen te vertellen dat ze toch geen specialisme mogen leren, willen CIUM en BVAS dat na drie jaar het overtal van studenten naar een andere studierichting buiten de geneeskunde wordt afgeleid.Dat moet maar een keer gebeuren, zeggen de organisaties. De Franstalige Gemeenschap moet zich engageren om vanaf volgend jaar de federale quota te respecteren. Er moet aan de Franstalige universiteiten bij de aanvang van de studies een numerus fixus komen - een toelatingsexamen organiseren alleen is niet genoeg.CIUM en BVAS vinden dat de federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken De Block (Open VLD) en de Franstalige minister van Hoger Onderwijs Marcourt (PS) studenten geneeskunde die toegang krijgen tot de studies en die afmaken, de zekerheid moeten bieden dat ze een Riziv-nummer kunnen krijgen.