...

Le Soir publiceerde woensdag (25/1) een artikel met de opmerkingen van de Raad van State bij het ontwerpdecreet van de Franstalige Gemeenschap dat een toelatingsexamen geneeskunde en tandheelkunde instelt. Dezelfde dag bleek dat minister Jean-Claude Marcourt al een nieuwe, aangepaste versie van het ontwerpdecreet klaar had. De Raad van State heeft nu een maand de tijd voor een advies over de nieuwe tekst.Maar Marcourt houdt nu vast aan de datum van 8 september 2017 voor één centraal toelatingsexamen - het eerste in Franstalig België.De Raad van State had opmerkingen bij het oorspronkelijke plan om het examen in de verschillende geneeskundefaculteiten te organiseren. Dat heeft de minister nu gewijzigd: het toelatingsexamen wordt - in ieder geval dit jaar ­- op één centrale plaats georganiseerd. De vrees was dat er door de spreiding ook een veelvoud aan gerechtelijke procedures zou volgen.De Raad van State vond ook dat de keuze om maar een toegangsexamen per jaar te organiseren (in plaats van twee zoals in Vlaanderen) beter gemotiveerd moest worden. In 2017 zou er in ieder geval maar één toelatingsexamen komen maar voor 2018 zijn twee sessies voor Marcourt nu wel een mogelijkheid. Er waren daarnaast opmerkingen over de tests zelf: de geteste materie, het niveau, de organisatie. Marcourt paste het ontwerpdecreet hier ook aan. Kennis en de vereiste vaardigheden voor het beroep zouden samen, niet afzonderlijk, getest worden.Maximum 30% van de geslaagde deelnemers mag uit het buitenland komen: volgens de nieuwe ontwerptekst komen de kandidaten met de beste resultaten het eerst in aanmerking.Opmerkelijk is ook de kritiek van de Raad van State op de motivatie die het decreet geeft voor de organisatie van het toelatingsexamen. Het rechtsinstituut vindt dat het niet volstaat dat de tekst verwijst naar het federale opgelegde contingent - de Franse Gemeenschap moet dit motiveren vanuit haar eigen bevoegdheid.In Le Soir (donderdag 26 januari) lezen we ook dat volgens het ontwerpdecreet de kandidaten hun keuze voor een universiteit bekend moeten maken op het moment dat ze zich voor het examen inschrijven. Marcourt wil vermijden dat de universiteiten met elkaar gaan vechten voor studenten op het moment dat de uitslag bekend is.