...

Le Soir publiceerde woensdag (25/1) een artikel met de opmerkingen van de Raad van State bij het ontwerpdecreet van de Franstalige Gemeenschap dat een toelatingsexamen geneeskunde en tandheelkunde instelt. Dezelfde dag bleek dat minister Jean-Claude Marcourt al een nieuwe, aangepaste versie van het ontwerpdecreet klaar had. De Raad van State heeft nu een maand de tijd voor een advies over de nieuwe tekst.Maar Marcourt houdt nu vast aan de datum van 8 september 2017 voor één centraal toelatingsexamen - het eerste in Franstalig België.De Raad van State had opmerkingen bij het oorspronkelijke plan om het examen in de verschillende geneeskundefaculteiten te organiseren. Dat heeft de minister nu gewijzigd: het toelatingsexamen wordt - in ieder geval dit jaar ­- op één centrale plaats georganiseerd. De vrees was dat er door de spreiding ook een veelvoud aan gerechtelijke procedures zou volgen.De Raad van State vond tevens dat de keuze om maar één toegangsexamen per jaar te organiseren (in plaats van twee zoals in Vlaanderen) beter gemotiveerd moest worden. In 2017 zou er in ieder geval maar één toelatingsexamen komen maar voor 2018 zijn twee sessies voor Marcourt nu wel een mogelijkheid. Er waren daarnaast opmerkingen over de tests zelf: de geteste materie, het niveau, de organisatie. Marcourt paste het ontwerpdecreet hier ook aan. Kennis en de vereiste vaardigheden voor het beroep zouden samen, niet afzonderlijk, getest worden.Maximum 30% van de geslaagde deelnemers mag uit het buitenland komen: volgens de nieuwe ontwerptekst komen de kandidaten met de beste resultaten het eerst in aanmerking.