...

De ministerraad besliste eind vorige week over de budgetten die de gemeenschappen krijgen voor de uitvoering van het vaccinatieprogramma. De Frans- en Duitstalige gemeenschappen krijgen samen ruim een miljoen meer.Het Riziv zet jaarlijks een bedrag opzij voor de vaccinatieprogramma's die door gemeenschappen worden uitgevoerd. De Ministerraad keurde op 13 januari een bedrag goed voor 2012 van 30 miljoen euro. Dat blijkt ruim een miljoen meer dan voor 2011. Het bedrag dat is gereserveerd voor de Vlaamse gemeenschap blijft nagenoeg gelijk. Dat voor de beide andere gemeenschappen tezamen wordt opgetrokken van 12,4 miljoen euro(*) naar 13,5 miljoen.Met het bedrag dat het Riziv opzijzet kunnen de gemeenschappen de vaccins aankopen voor de uitvoering van de vaccinatiekalender zoals die is vastgelegd door de Hoge Gezondheidsraad in 2007. Ze krijgen een voorschot van 75%. Het saldo wordt dan later afgerekend op grond van de reële facturen. De gemeenschappen krijgen alleen het bedrag waarvoor ze de uitgaven kunnen aantonen. Ze krijgen maximum het bedrag dat per KB is opzijgezet.Het KB met de bedragen voor 2012 wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Er zit naar verluidt een lichte vertraging op het schema.(*) Bedrag voor 2011 vermeld in het KB van 22 maart 2011