...

De krant noteert dat "als je juni 1998 neemt als basis 100, de referentie-index voor klachten over de verzekerde instellingen in juni 2013 bijna twee keer hoger lag: 196, tegenover 187 een jaar eerder."