...

De wettekst van de regering Valls die onder meer de veralgemeende derde betaler invoert voor alle Franse patiënten, lokte al heel wat protest uit onder de artsen, in de vorm van stakingen en betogingen.Eerder deze week moest de republikeinse partij (LR, de vroegere UMP) van Nicolas Sarkozy zich uitspreken over de nieuwe wet. De LR ziet de wet als een 'verstaatsing van de geneeskunde' en liet 50 artikels schrappen die volgens de rechtse partij niet stroken met haar opvatting van de geneeskunde. De artikels in kwestie brengen de liberale geneeskunde, de therapeutische vrijheid en de keuzevrijheid van de patiënt in het gedrang, luidde het. De LR vreest dat de veralgemeende verplichte derde betaler de artsen zou aanzetten om zich massaal te deconventioneren en dat de ziekenfondsen de controle krijgen over de tarieven. De maatregel werd daarom uit de wettekst geschrapt.Als de Senaat en de Assemblée nationale (waar de socialisten de plak zwaaien) evenwel niet tot een consensus komen, dan heeft die laatste het voor het zeggen. Marisol Touraine, de Franse minister van Sociale Zaken, hoeft zich dus niet veel zorgen te maken.